Cài đặt Loto188 trên IOS

Bước 1 : Click: Link cài đặt APP LOTO188

Bước 2 : Nhấn: “Click để tải về”

Bước 3 : Nhấn: “Cài đặt”

Đợi một chút tự động sẽ cài đặt vào máy.

Bước 4 : Mở ứng dụng loto188 đã tải

Bước 5 : Nếu có thông báo:

Bạn nhấn Hủy và làm tiếp các bước sau.

Bước 6 : Từ màn hình bạn vào “Cài Đặt” Chọn tiếp ” Cài Đặt Chung” Rồi chọn ” Quản Lý Thiết Bị” Chọn tiếp “One Cutabac Technologies Crop”=> Nhấn vào “Tin Cậy One Cutabac Technologies Crop” rồi ok là xong:

Cài Đặt -> Cài Đặt Chung -> Quản Lý Thiết Bị -> One Cutabac Technologies Crop ->Tin Cậy One Cutabac Technologies Crop -> Tin Cậy.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG